Begroting 2020

Bijlagen

Bijlage 2 Amendementen en moties

Er zijn geen aangenomen amendementen en moties.